Odbiór pakietu startowego i wejście do stref startowych

Montaż chipa i numeru startowego

Zachowanie na trasie

Zachowanie na mecie