Pobierz: Regulamin 19. PKO Poznań Maratonu (PDF)

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

 1. Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  ul. Spychalskiego 34
  61-553 Poznań
  tel. +48 (61) 835 79 17,
  e-mail: info@marathon.poznan.pl
  http://marathon.poznan.pl,
  Bieg odbędzie się się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj:
  ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
  Czynne od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00
  tel. +48 61 835 79 17,
  e-mail: info@marathon.poznan.pl
 2. W dniach 12-13 października 2018 r. Biuro Zawodów przeniesie swoją siedzibę na:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Hala nr 3
  ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
  Czynne będzie:
  – piątek (12 października), godz. 10.00 – 20.00
  – sobota (13 października), godz. 10.00 – 20.00
  – niedziela (14 października), nieczynne

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się się 14 października 2018 roku w Poznaniu.
 2. Start: ul. Grunwaldzka (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich):
  – godzina 8.50 – zawodnicy na wózkach,
  – godzina 9.00 – biegacze.
 3. Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie (Plac Św. Marka).
 4. Zawodnicy ustawiają się na starcie w kolejności:
  – zawodnicy na wózkach,
  – zawodnicy elity biegu,
  – zawodnicy z numerami startowymi do numeru 50,
  – pozostali zawodnicy – ustawiający się w strefach zgodnie z informacją na numerze startowym.
 5. W ramach 19. PKO Poznań Maraton wystartują żołnierze pełniący służbę w Islamskiej Republice Afganistanu. Bieg Polskiego Kontyngentu Wojskowego RSM (Resolute Support Mission) oraz żołnierzy koalicyjnych będzie integralną częścią maratonu w Poznaniu. Żołnierze wystartują w Afganistanie, 14 października br. o godzinie 9.00 czasu lokalnego. Po biegu ich czasy zostaną pokazane w wynikach jako odrębna klasyfikacja.

V. Strefy startowe

 1. Zawodnicy ustawiają się na starcie w wydzielonych strefach startowych.
 2. Strefy startowe przypisane są do uczestników na podstawie zadeklarowanego przez nich w zgłoszeniu czasu przebiegnięcia Maratonu.
 3. Każdej strefie startowej przypisany jest odpowiedni kolor paska na numerze startowym uczestnika:
  – Strefa dla wózków – pasek pomarańczowy
  – Strefa AA – pasek żółty – numery od 1-50, w tym elita biegu
  – Strefa A – pasek czerwony – czas poniżej 3:10
  – Strefa B – pasek zielony – czas 3:11 – 3:29
  – Strefa C – pasek niebieski – czas 3:30 – 3:59
  – Strefa D – pasek fioletowy – czas 4:00 – 4:29
  – Strefa E – pasek brązowy – czas powyżej 4:30
 4. Wybraną strefę startową uczestnik może zmienić do 4 października 2018 roku na swoim indywidualnym profilu internetowym.

VI. Trasa

 1. Długość trasy: 42,195 km.
 2. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 3. Trasa posiada atest AIMS, IAAF oraz PZLA.
 4. Każdy kilometr na trasie jest oznaczony.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie 1 zobowiązani są przerwać bieg i dojechać do mety mikrobusem z napisem „Koniec Maratonu”.
 3. Trasa Maratonu jest zamknięta dla ruchu kołowego przez 6 godzin od momentu startu biegu.

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie ma co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu oficjalnego zostaje zwiększona tak, aby ich obejmować.
 2. W wynikach końcowych biegu, każdy uczestnik otrzyma informację o czasie brutto i netto.
 3. Pomiar czasu odbędzie się się za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta każdego uczestnika. Chipy podlegają zwrotowi.
 4. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 5. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie: start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 21,097 km, 25 km, 30 km, 35 km, 40 km, meta.
 6. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu będzie spisywać numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę będą zdyskwalifikowani.

IX. Punkty odżywiania i odświeżania

 1. Punkty odżywiania będą zlokalizowane co około 5 km.
 2. Produkty na punktach odżywczych rozstawione będą na stołach w kolejności:
  – woda do gąbek
  – woda
  – napój izotoniczny
  – banany, czekolada, cukier
  – woda
  – napój izotoniczny.

X. Uczestnictwo

 1. Zapisując się na Maraton, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. W 19. PKO Poznań Maratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 14 października 2018 r. włącznie ukończą 18 lat.
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego biegacza. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
 4. W 19. PKO Poznań Maratonie udział biorą jedynie biegacze i osoby na wózkach. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Ze względu na charakter Maratonu zabrania się startu osób z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy. Numery startowe muszą być przymocowane z przodu do koszulek sportowych na piersiach lub z przodu na pasie na numery startowe zapinanym na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznych z przodu numerów startowych grozi dyskwalifikacja.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w Biurze Zawodów na Międzynarodowych Targach Poznańskich, hala nr 3, ul. Głogowska 14 w dniach:
  – 12.10.2018 (piątek) w godzinach 10.00 – 20.00
  – 13.10.2018 (sobota) w godzinach 10.00 – 20.00
  Po tym terminie Organizator nie wydaje pakietów startowych ani nie wysyła ich pocztą.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych (w tym numerów startowych, upominków oraz informacyjnych materiałów maratońskich) odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie karty startowej lub dokumentu tożsamości. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem.
 3. Karta startowa dostępna jest od 5 października 2018 od godz. 11.00 na indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej: https://runner.marathon.poznan.pl/. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kartę startową lub dokument tożsamości (może być ksero lub skan) osobie, która odbierze pakiet za niego.
 4. Pakiet startowy zawiera: kopertę wraz z numerem startowym, chip do pomiaru czasu, numer na worek do szatni, worek do szatni, bon na Pasta Party, 4 agrafki, torbę, koszulkę techniczną marki 4F, materiały reklamowe: sponsora PKO Bank Polski.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet, mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.
 5. Generalna – zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim – typ I i z napędem pośrednim (łańcuchowym) – typ II.
 6. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na wózkach.

XIII. Zgłoszenia/Opłaty

 1. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 11.10.2018 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń (8000 opłaconych zgłoszeń). W dniach 12 i 13 października 2018 r. zgłoszenia oraz opłaty będą przyjmowane tylko w Biurze Maratonu w godzinach jego otwarcia, tjn. od 10:00 do 20:00 (MTP, hala nr 3). Po 13.10.2018 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Zawodów oraz przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://marathon.poznan.pl/pl/maraton/zgloszenia.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 4. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  – zgłoszenia do 31 lipca 2018 r. opłata – 120 zł
  zgłoszenia od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. – opłata 150 zł
  zgłoszenia od 1 października do 13 października 2018 r. – opłata 200 zł.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia rejestracji przez system płatności Payu. W przypadku braku płatności konto zawodnika zostanie automatycznie dezaktywowane. Zawodnik może ponownie aktywować swoje konto, pod warunkiem, że limit miejsc nie został wyczerpany. Aby aktywować swoje konto, należy uiścić opłatę startową. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 6. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 7. Prawo bezpłatnego startu, pod warunkiem zgłoszenia się do 13.10.2018 r., mają:
  – zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie 18 Maratonów w Poznaniu („Poznań Maraton”),
  – zawodnicy na wózkach,
  – zawodnicy, którzy w 18. PKO Poznań Maratonie zajęli w kategoriach wiekowych miejsca I-III,
  – osoby startujące w Maratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
  – zawodnicy zwolnieni przez Dyrektora POSiR – indywidualne przypadki losowe na pisemny wniosek,
  – osoby niewidome i słabowidzące startujące w 7. Mistrzostwach Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących (Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie),
  – zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora konkursów oraz Partnerów, Sponsorów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej
  – pacemakerzy,
  – zawodnicy kontraktowi,
  – goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora.
 8. Prawo do 50% zniżki na opłatę startową mają zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 60 lat (zawodnicy ci nie mają już prawa do innych zniżek).
 9. Prawo do 25% zniżki na opłatę startową mają posiadacze karty „Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej“.
 10. Prawo do 20% zniżki na opłatę startową mają osoby, które uiściły opłatę startową w 11. PKO Poznań Półmaratonie. Warunkiem otrzymania w/w zniżki było założenie konta na 11. PKO Poznań Półmaraton i 19. PKO Poznań Maraton.
 11. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2018 roku. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej: https://runner.marathon.poznan.pl/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowani według czasu netto), otrzymują za I, II, III miejsce zwolnienie z opłaty startowej w 20. PKO Poznań Maratonie 2019, którą można przenieść na inna osobę w przypadku swojej rezygnacji ze startu.
 3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka (I miejsce) otrzymują puchary.
 4. Zwycięzcy w kategorii najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik maratonu (I miejsce) otrzymują puchary.
 5. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (biegacze):
  1 miejsce – 12 000 PLN
  2 miejsce – 8 000 PLN
  3 miejsce – 6 000 PLN
  4 miejsce – 4 000 PLN
  5 miejsce – 2 000 PLN
  6 miejsce – 1 000 PLN
 6. Bonus za pobicie rekordu poznańskiego maratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 02:31:55) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 02:11:53) – 10 000 PLN.
 7. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej zawodniczek i zawodników na wózkach – typ I i II:
  1 miejsce – 2 500 PLN
  2 miejsce – 2 000 PLN
  3 miejsce – 1 500 PLN.
 8. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują zawodnikom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 9. Spośród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 19. PKO Poznań Maraton i wrzucą do urny kupon loteryjny, zostanie rozlosowane:
  – 10 nagród pieniężnych, każda o wartości 1 000 zł brutto.
  – akredytacja VIP na mecz domowy klubu KKS Lech Poznań o wartości 500 zł
  – weekendowy pobyt dla dwóch osób wraz ze śniadaniami w Sheraton Tel Aviv Hotel o wartości 1845 zł
  Kupon stanowić będzie integralną część numeru startowego zawodnika. Urna będzie znajdowała się przy wyjściu z Biura Maratonu (MTP, hala nr 3). Obecność przy losowaniu nie jest obowiązkowa. Losowanie odbędzie się 14 października 2018 roku po biegu na scenie w strefie mety.
 10. Wszyscy uczestnicy Maratonu, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin otrzymują medal.
 11. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (pobierz: oświadczenie dla celów podatkowych).
 12. Nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników Maratonu są im przekazywane wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy. Nie ma możliwości wypłaty nagrody pieniężnej gotówką.
 13. Nagrody pieniężne wypłacane są po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej.
 14. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie na adres Organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Druk do pobrania.

XV. Kontrola antydopingowa

 1. Zdobywcy I, II, III, IV miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn są poddawani kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 3. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów IAAF i PZLA.

XVI. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki z biegu są zamieszczane na stronie www.marathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne biegu są zamieszczane na stronie www.marathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznych wyników badań antydopingowych.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, klub, kategoria wiekowa, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) którzy ukończyli 19. PKO Poznań Maraton zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie : http://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/wyniki/.

XVII. Noclegi

 1. Organizator zapewni bezpłatne noclegi z 13/14.10.2018 r. dla pierwszych 600 uczestników Maratonu, którzy zaznaczą rezerwację noclegu w formularzu rejestracyjnym.
 2. Nocleg zapewniony będzie w halach sportowych przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.
 3. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 4. Zawodnicy są przyjmowani na nocleg w dniu 13.10.2018 r. za okazaniem numeru startowego.

XVIII. Depozyty

 1. Depozyty znajdować się będą w pobliżu mety Maratonu – MTP hala nr 3A.
 2. Zawodnicy oddadzą swoje rzeczy do depozytu, zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi, w godz. od 7:30 do 8:30.
 3. Wydawanie worków odbędzie się za okazaniem numeru startowego do godz. 16.00.
 4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XVIII. Żywienie

 1. W dniu 13.10.2018 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich – Hala 3A (ul. Głogowska 14 w Poznaniu) w godz. 12.00 – 20.00 odbędzie się Pasta Party.
 2. Dla uczestników Maratonu Pasta Party jest bezpłatne i będzie wydawane na podstawie bonu będącego integralną częścią numeru startowego.
 3. Po ukończeniu biegu (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zawodnicy otrzymają:
  – w strefie mety – posiłek regeneracyjny i napoje,
  – po opuszczeniu strefy mety – ciepły posiłek.

XXI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 2. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Maratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Maratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 5. Zabrania się wnoszenia na trasę Maratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Zawodników. Na miejsce Maratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 6. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków do 16.30.
 7. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Maratonie oraz protesty dotyczące wyników Maratonu można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora (info@marathon.poznan.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (POSiR, Spychalskiego 34, 61-553 Poznań), w terminie 3 dni od daty zakończenia Maratonu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.