I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji;
 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 (61) 835 79 17
e-mail: info@marathon.poznan.pl
https://marathon.poznan.pl
Bieg odbędzie się się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj:
  ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201, 203, 204.
  Biuro Zawodów czynne jest od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00.
  tel. +48 61 835 79 17
  e-mail: info@marathon.poznan.pl
 2. W dniach 16-17 października 2020r. Biuro Zawodów przeniesie swoją siedzibę na:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Hala nr 3

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 18 października 2020r. w Poznaniu.
 2. Start: ul. Grunwaldzka (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich sp. z o.o.):
 3. Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.(plac Marka).
 4. Termin, miejsce i trasa Maratonu mogą ulec zmianie, jak również Maraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.

V. Strefy startowe

 1. Zawodnicy ustawiają się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych w kolejności:
  • zawodnicy na wózkach,
  • zawodnicy elity biegu,
  • pozostali zawodnicy – w strefach zgodnie z informacją na numerze startowym.
 2. Strefy startowe przypisane są do uczestników na podstawie zadeklarowanego przez nich w zgłoszeniu czasu ukończenia Maratonu.
 3. Każdej strefie startowej przypisany jest odpowiedni kolor paska widoczny na numerze startowym zawodnika:
  • Strefa dla wózków – pasek pomarańczowy
  • Strefa AA – pasek żółty – elita biegu
  • Strefa A – pasek czerwony – czas poniżej 3:10
  • Strefa B – pasek zielony – czas 3:11 – 3:29
  • Strefa C – pasek niebieski – czas 3:30 – 3:59
  • Strefa D – pasek fioletowy – czas 4:00 – 4:29
  • Strefa E – pasek brązowy – czas powyżej 4:30
 4. Wybraną strefę startową uczestnik może zmienić do dnia 8 października 2020r. na swoim indywidualnym profilu internetowym na stronie Maratonu.

VI. Trasa

 1. Długość trasy: 42,195 km.
 2. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 3. Trasa posiada atest AIMS, IAAF, PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi i poziomymi.
 5. Trasa Maratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 15.30.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie VII.1 zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem z napisem „Koniec Maratonu”.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność (ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa Kodeks Cywilny).

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie oficjalnych czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie pojawi się co najmniej 8 mężczyzn lub 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje zwiększona tak, aby ich obejmować.
 2. W wynikach końcowych biegu, każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim o czasie brutto, jak i czasie netto.
 3. Pomiar czasu odbędzie się się za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta każdego uczestnika. Chipy podlegają zwrotowi.
 4. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 5. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 21,097 km, 25 km, 30 km, 35 km, 40 km, meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
 6. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu będzie spisywać numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Punkty odżywiania będą się znajdowały na trasie biegu co około 5 km, począwszy od 5-tego kilometra trasy.
 2. Na wszystkich punktach odżywiania znajdą się: woda, napój izotoniczny, czekolada, cukier.
 3. Nie zaleca się biegaczom picia oraz jedzenia na trasie biegu, poza punktami wyznaczonymi przez Organizatora.
 4. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników, z wyłączeniem zawodników zgłoszonych, jako elita biegu.
 5. W dniu 17 października 2020r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. Z o.o. – Hala nr 3, w godz. 12.00 – 20.00, odbędzie się Pasta Party.
 6. Dla uczestników Maratonu udział w Pasta Party będzie bezpłatny. Podstawą wydania porcji makaronu będzie bon żywieniowy stanowiący integralną część numeru startowego zawodnika. Należy go oderwać i przekazać w punkcie wydawania posiłku.
 7. Po ukończeniu biegu, za linią mety zawodnicy otrzymają:
  • w strefie mety – posiłek regeneracyjny i napoje,
  • po opuszczeniu strefy mety – ciepły posiłek.
 8. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały punkty medyczne oraz kabiny WC (toalety).
 9. Organizator zapewni opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W 21. PKO Poznań Maratonie im. Macieja Frankiewicza prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 18 października 2020r. ukończą 18 lat.
 2. W 21. PKO Poznań Maratonie udział biorą jedynie biegacze i osoby na wózkach. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Maratonu zabrania się startu osób z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym i chipem przypisanym do innego biegacza. Zawodnik startujący z numerem startowym oraz chipem, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
  Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu, za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska założonego na biodra. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do dowolnej stopy zawodnika (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscu grozi dyskwalifikacją.
 6. Zawodnicy na wózkach zobowiązani są posiadać na głowie kask.
 7. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy PZLA („Przepisy Zawodów w Lekkoatletyce” wydanie polskie na podstawie IAAF), IAAF (https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents), wytyczne AIMS oraz niniejszy Regulamin.
 8. Zapisując się na Maraton zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych (w tym numerów startowych, upominków oraz informacyjnych materiałów maratońskich) odbywać się będzie w Biurze Zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. przy ul. Głogowskiej 14 wyłącznie w dniach:
  • 16.10.2020r. (piątek) w godzinach 11:00 – 20:00,
  • 17.10.2020r. (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00.
 2. Pakiet startowy zawodnik odbiera na podstawie dokumentu tożsamości lub karty startowej. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem.
 3. Karta startowa dostępna będzie od dnia 9 października 2020 roku od godz. 11.00 na indywidualnym profilu zawodnika (dostęp www.marathon.poznan.pl – zakładka „Zaloguj”). Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości lub karty startowej, którą zawodnik może pobrać ze swojego indywidualnego profilu biegacza. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kartę startową (ksero/ skan), osobie która odbierze pakiet za niego.
 4. W dniu Maratonu, tj. 18 października 2020r., Biuro Zawodów będzie zamknięte, a odbiór pakietów startowych będzie niemożliwy.
 5. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, bon na Pasta Party, 4 agrafki, worek do depozytu,
  • worek/torbę, materiały reklamowe sponsora PKO Banku Polskiego.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet, mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
  70-74, 75 i więcej lat. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na wózkach.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.
 5. Generalna – zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim (wózki aktywne, bez przystawek typu freewheel, eway, itp.), z napędem bezpośrednim (wózki sportowe – rim-push), z napędem pośrednim (handbike, łańcuchowe).

XIII. Zgłoszenia/Opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.marathon.poznan.pl albo osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów.
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 15 października 2020r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
 3. W dniach 16 i 17 października 2020r. ( jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty będą przyjmowane wyłącznie gotówką osobiście w Biurze Maratonu (MTP, hala nr 3) w godzinach jego otwarcia:
  • 16.10.2020r. (piątek) w godzinach 11:00 – 20:00,
  • 17.10.2020r. (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00.
 4. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 6 000 osób.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 6. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  • zgłoszenia do 31 maja 2020 r. – opłata 125 zł,
  • zgłoszenia od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 r. – opłata 145 zł,
  • zgłoszenia od 1 lipca do 10 września 2020 r. – opłata 165 zł,
  • zgłoszenia od 11 września do 15 października 2020 r. – opłata 205 zł,
  • zgłoszenia w dniach 16 i 17 października 2020 r. – opłata 225 zł.
 7. O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 9. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 10. Prawo bezpłatnego startu w Maratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 17 października 2020r., mają:
  • zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie 20 edycji Poznań Maratonu,
  • zawodnicy na wózkach,
  • zawodnicy, którzy w 20. PKO Poznań Maratonie zajęli w kategoriach wiekowych miejsca I-III, istnieje możliwość scedowania bezpłatnego startu na inną osobę (aby tego dokonać, należy skontaktować się z Biurem Zawodów),
  • osoby startujące w Maratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
  • zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora POSiR (indywidualne przypadki) na pisemny wniosek zainteresowanego,
  • osoby niewidome i słabowidzące startujące w 9. Mistrzostwach Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących (Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu
   i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie),
  • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora konkursów oraz Partnerów, Sponsorów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej,
  • oficjalni pacemakerzy,
  • zawodnicy kontraktowi,
  • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora.
 11. Osoby niepełnosprawne inne niż wymienione powyżej zostaną zwolnione z opłaty startowej na pisemny wniosek złożony do Dyrektora POSiR lub mogą ubiegać się o zwrot opłaty startowej na podstawie orzeczenia lekarskiego przedstawionego do wglądu podczas odbioru pakietu startowego. Prosimy o NIEPRZESYŁANIE ww. orzeczeń mailowo ani pocztą do Organizatora.
 12. Prawo do 50% zniżki na opłatę startową mają zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 60 lat (zniżki nie sumują się).
 13. Prawo do 25% zniżki na opłatę startową mają posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania. Karty Dużej Rodziny z innych miast nie uprawniają do zniżki 25%.
 14. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego zawodnika, który jest zapisany ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.10.2020r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej: https://runner.marathon.poznan.pl Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 15. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowani według czasu netto) otrzymują za I, II, III miejsce zwolnienie z opłaty startowej w 22. Poznań Maratonie w 2021r. z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Zwycięzcy w kategorii „najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka” otrzymują puchary.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują puchary.
 5. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (biegacze):
  • 1 miejsce – 20 000 PLN
  • 2 miejsce – 12 000 PLN
  • 3 miejsce – 8 000 PLN
  • 4 miejsce – 6 000 PLN
  • 5 miejsce – 4 000 PLN
  • 6 miejsce – 3 000 PLN
 6. Bonus za pobicie rekordu trasy poznańskiego maratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 02:31:55) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 02:11:43) wynosi 10 000 PLN.
 7. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej zawodniczek i zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim (wózki aktywne, bez przystawek typu freewheel, eway, itp.), z napędem bezpośrednim (wózki sportowe – rim-push), z napędem pośrednim (handbike, łańcuchowe):
  • 1 miejsce – 2 500 PLN
  • 2 miejsce – 2 000 PLN
  • 3 miejsce – 1 500 PLN
 8. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują zawodnikom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 9. Wszyscy uczestnicy Maratonu, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin otrzymują medal.
 10. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników Maratonu są im przekazywane wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, po uzyskaniu wyników badań antydopingowych. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w gotówce.
 12. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia Maratonu. Pobierz: oświadczenie do celów podatkowych.

XV. Kontrola antydopingowa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 3. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów IAAF i PZLA.

XVI. Noclegi

 1. Organizator zapewni bezpłatny nocleg z 17/18.10.2020 r. pierwszym 600. uczestnikom Maratonu, którzy zaznaczą rezerwację bezpłatnego noclegu w formularzu rejestracyjnym.
 2. Nocleg zapewniony będzie w halach sportowych przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.
 3. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 4. Zawodnicy są przyjmowani na nocleg w dniu 17 października 2020 r. za okazaniem numeru startowego.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty i szatnie znajdować się będą w pobliżu mety Maratonu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. (hala nr 3A).
 2. Zawodnicy oddadzą swoje rzeczy do depozytu zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi w godzinach od 8:15 do 9:30. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku. W worku nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą uleć łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się w ww. worku.
 3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie 18.10.2020 r. za okazaniem numeru startowego do godz. 16.00.
 4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Maratonie będą mogli po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków do godz. 16.00 także w hali 3A na terenie Międzynarodowych Targów Sp. z o. o. ul. Głogowska 14.

XVIII. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie www.marathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne z biegu będą zamieszczane na stronie www.marathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) 21. PKO Poznań Maraton zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: http://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/wyniki/ o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy biegu w czasie jego trwania będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Maratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Maratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Maratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Zawodników. Na miejsce Maratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Maratonie oraz protesty dotyczące wyników Maratonu można składać e-mailem na adres Organizatora (info@marathon.poznan.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (POSiR, Spychalskiego 34, 61-553 Poznań), w terminie 3 dni od daty zakończenia Maratonu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Maratonu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Maratonu jest zabroniona.

Poznań, grudzień 2019r. Dyrektor POSiR