Trasa 22. Poznań Maratonu zostanie opublikowana w terminie późniejszym.