Nieoficjalne wyniki PKO Poznań Virtual Run będą zamieszczone na stronie marathon.poznan.pl w zakładce Virtual Run / Wyniki bezpośrednio po biegu. Wyniki oficjalne PKO Poznań Virtual Run będą zamieszczane po uzyskaniu zdjęć/zrzutów ekranu przez zawodników w dniu 26 października 2020 r.

Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, kraj, płeć) PKO Poznań Virtual Run zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej biegu o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

Każdy uczestnik, by zostać sklasyfikowanym, rejestruje swój bieg pobierając aplikację mobilną PKO Poznań Virtual Run (do pobrania od 1.10.2020r.) lub poprzez inne urządzenie rejestrujące (Endomondo, Strava, itp.). Istotne jest, aby zawodnik miał możliwość przesłania zdjęcia ekranu z zarejestrowanym biegiem/zrzutu ekranu prezentującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
Zrzut zdjęcia ekranu musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, czas i data. Zrzut zdjęcia ekranu należy przesyłać do dnia 25 października 2020r. do godz. 23.59 za pośrednictwem aplikacji PKO Poznań Virtual Run.

Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się się na podstawie czasów netto wszystkich uczestników PKO Poznań Virtual Run.