Zgłoszenia na PKO Poznań Virtual Run przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Termin zgłoszeń online upływa w dniu 16 października 2020 r. o godz. 20.00. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.

Każdy uczestnik PKO Poznań Virtual Run wybrany przez siebie indywidualnie dystans zaznacza w formularzu zgłoszeniowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zawodników dajemy możliwość startu na czterech dystansach tj.:

  • 5 km
  • 10 km
  • Półmaraton (21,097 km)
  • Maraton (42,195 km)

Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku PDF. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie biegu, jednak nie jest to konieczne.

Liczba zawodników w poszczególnych województwach

Mapa z liczbą zawodników wg województw