1. Każdy uczestnik wybrany przez siebie dystans pokonuje biegiem lub marszobiegiem, a w przypadku wózkarzy, dystans należy pokonać na wózku.
2. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu, czas trwania biegu oraz jego zakończenie.
3. Bieg ma charakter indywidualny oraz wirtualny, co oznacza, że zawodnicy nie spotykają się razem na miejscu startu biegu, ale każdy z uczestników biegu pokonuje wybrany przez siebie dystans indywidualnie w wyznaczonym przez siebie terenie. Zawodnik sam ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu i czyni to na własną odpowiedzialność.
4. Dystanse: 5 km, 10 km, Półmaraton (21,097 km), Maraton (42,195 km).
5. Zawodnik wybrany przez siebie dystans może pokonać na dowolnym terenie, przy zachowaniu dystansu społecznego, zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz GIS.
6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, o ile trasa ich biegu przebiega drogami.