PLIK DO POBRANIA (PDF)
I. REJESTRACJA

1. O akredytację prasową ubiegać się mogą wyłącznie dziennikarze prasowi, fotoreporterzy, operatorzy obrazu i dźwięku oraz dziennikarze telewizyjni, radiowi oraz portali internetowych, posiadający ważną legitymację prasową.
2. Formularz akredytacyjny przeznaczony jest tylko dla osoby wnioskującej o przyznanie akredytacji na imprezę 18. PKO Poznań Maraton.
3. Wnioski akredytacyjne, które przesłane zostaną faxem, kurierem lub pocztą tradycyjną nie będą rozpatrywane.
4. O akredytację mogą ubiegać się wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Zarejestrowanie wniosku w systemie nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji prasowej.
6. W przypadku gdy Organizator otrzyma więcej niż jeden wniosek akredytacyjny, który pochodzić będzie od dziennikarza reprezentującego tę samą redakcję, decyzja o przyznaniu akredytacji może zostać podjęta na podstawie kolejności zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosku akredytacyjnego; kontaktu drogą elektroniczną bądź telefoniczną z redakcją i/lub wnioskodawcą.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
8. Wypełnienie rubryk oznaczonych * jest obowiązkowe.
9. Potwierdzenie przyznania akredytacji prasowej oraz jej rodzaju (lub informacja o odrzuceniu wniosku) zostanie przesłana wnioskującemu na wskazany w formularzu akredytacyjnym adres e-mail najpóźniej do dnia 12 października 2017 r.
10.Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 11 października o godz. 21.00.
II. RODZAJE AKREDYTACJI PRASOWYCH

1. Obowiązują następujące rodzaje akredytacji prasowych:

  • Foto – przeznaczona jest dla: fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych, agencji fotograficznych oraz operatorów kamer ekip telewizyjnych.
  • Media – przeznaczona jest dla dziennikarzy prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.

2. Akredytacje foto i media uprawniają do wejścia w strefę startu, a na mecie do wejścia w strefy: wywiadów i /lub fotoreporterską.

III. UPRAWNIENIA

1. Akredytacja prasowa uprawnia do bezpłatnego wejścia do stref przeznaczonych dla mediów w dniu 15 października 2017 roku.
2. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wejścia do strefy VIP.
3. Akredytacje prasowe są bezpłatne.
4. Pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji prasowych do wszystkich stref mają: patroni medialni, przedstawiciele mediów ogólnopolskich oraz mediów związanych z tematem wydarzenia.
5. Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu.
IV. ODBIÓR AKREDYTACJI

1. Akredytacje prasowe będą do odbioru w Biurze Prasowym, które w dniach 13-15 października 2017 roku mieścić się będzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14 w Poznaniu [Hala numer 3, wejście od Holu Wschodniego].
2. Obiór akredytacji w następujących dniach i godzinach:

  • 13.10.2017 w godz.: 10.00 – 18.00
  • 14.10.2017 w godz.: 10.00 – 18.00
  • 15.10.2017 w godz.: 07.30 – 08.30

V. WOZY TRANSMISYJNE ORAZ SAMOCHÓD FOTOREPORTERSKI

1. Wjazd wozów transmisyjnych oraz innych samochodów medialnych w okolice mety biegu możliwy będzie wyłącznie od ul. Śniadeckich na podstawie wjazdówki, która zostanie wydana wraz z akredytacją prasową.
2. Organizator postawi w strefie startu 1 samochód reporterski z którego skorzystać będą mogli fotoreporterzy wyznaczeni przez Organizatora.
3. Po trasie biegu, mogą poruszać się wyłącznie wozy transmisyjne z oznaczeniami redakcji jakie reprezentują.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.