Wyniki oficjalne biegu będą zamieszczane na stronie po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.