Oświadczenie

W związku z kolejnymi informacjami i doniesieniami, które pojawiają się w mediach i dotyczą opóźnienia startu 18. PKO Poznań Maratonu im. Macieja Frankiewicza, chcielibyśmy przedstawić stan faktyczny.

Raport sporządzony przez Komendę Miejską Policji natychmiast zostanie przekazany wszystkim podwykonawcom i  osobom, których on dotyczy. Chcemy dać możliwość ustosunkowania się do wszystkich zarzutów, a jeśli się one potwierdzą, będziemy wyciągać konsekwencje finansowe.

Przebieg trasy, jej zabezpieczenie oraz wszystkie najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem na trasie zostały skonsultowane z odpowiednimi jednostkami, w tym z policją. Ostateczny projekt tymczasowej organizacji ruchu został zatwierdzony, a organizatorzy otrzymali zgodę na jego wprowadzenie. Niestety zawiodła realizacja. I chociaż zawinili nasi podwykonawcy, to odpowiedzialność oczywiście leży po stronie organizatora.

Niezależnie od wyników postępowania ubolewamy nad faktem, że biegacze wyruszyli na trasę z 40-minutowym opóźnieniem, za co w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w organizację imprezy przepraszamy. To pierwsza sytuacja tego typu w całej historii poznańskich wydarzeń biegowych oraz wielka nauczka na przyszłość, z której wyciągniemy odpowiednie wnioski. Dołożymy wszelkich starań aby uniknąć tego w przyszłych edycjach, zarówno Półmaratonu i Maratonu.