Oficjalne wyniki

Informujemy, że Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji otrzymały z Instytutu Sportu – Zakładu Badań Antydopingowych w Warszawie wyniki badań antydopingowych. W przebadanych próbkach pobranych od zawodników zajmujących miejsca I do IV nie wykryto obecności żadnych środków dopingowych zabronionych zgodnie z „Listą Zabronioną WADA 2017”.
W związku z powyższym Organizator uznaje wyniki 18. PKO Poznań Maratonu za oficjalne.

Ostatecznie osiemnastą edycje maratonu ukończyło 6362 biegaczy, 15 zawodników na wózkach z napędem pośrednim oraz 7 zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim. Jednocześnie informujemy, że na stronie fotomaraton.pl można pobierać dyplomy ukończenia biegu.