Oficjalne wyniki 17. PKO Poznań Maratonu

Informujemy, że Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – organizator 17. PKO Poznań Maratonu – otrzymały z Instytutu Sportu – Zakładu Badań Antydopingowych w Warszawie wyniki badań antydopingowych.

W przebadanych próbkach pobranych od zawodników nie wykryto obecność żadnych środków dopingowych zabronionych zgodnie z „Listą Zabronioną WADA 2016”.

W związku z powyższym Organizator uznaje wyniki 17. PKO Poznań Maratonu za oficjalne.
Ostatecznie tegoroczny bieg ukończyło 5888 biegaczy oraz 19 zawodników na wózkach.

Oficjalne wyniki 17. PKO Poznań Maraton